BALANS EN KRACHT

Training & Advies

Angst

Angst

 

Bedreiging kan tot angst leiden.Het kan gaan om fysieke bedreiging: iemand daagt je uit om te vechten,  gaat tegen je duwen, aan je trekken, tikken geven of  schoppen en trappen.

Het kan ook gaan om een bedreiging met woorden. Iemand zet je onder druk, gaat de confrontatie met je aan, manipuleert je of  gaat tegen je schelden. Misschien staat je baan op de tocht, je krijgt een slechte beoordeling of je krijgt het gevoel dat je door je leeftijd wordt afgeschreven. Ook deze situaties kunnen tot angst leiden.

Deze bedreigingen met de daarmee gepaard gaande angst leiden tot primaire reacties. Je kunt gaan vechten, vluchten of verstarren.  Primaire reacties waarvan het de vraag is of jij daar beter van wordt. Als je gaat vechten is de kans groot dat je schade oploopt. Als je vlucht is het de vraag of je snel genoeg bent. Een als je verstart, loop je het risico dat je een gewillig slachtoffer wordt van de ander. Er zijn alternatieven. Zowel voor fysieke bedreigingen als voor bedreigingen met woorden.

Toen ik voor het eerst met agressie op straat te maken kreeg, leidde dat bij mij tot grote angst. Angst voor meer klappen,  voor de daarbij behorende pijn en  voor gewond raken. Ook het niet kunnen voorspellen hoe het zou aflopen droeg bij aan de angst. Het enige wat ik op een bepaald moment kon doen was vluchten, het op een lopen zetten.

 Het feit dat ik niet in staat bleek om mijzelf te verdedigen vond ik zeer frustrerend. Ik ben toen begonnen met Tang Soo Do, een Koreaanse zelfverdedigingskunst. Zo’n  vier jaar later, inmiddels had ik de blauwe band in deze karatevorm, dreigde er weer een fysiek bedreigende situatie.  Er was echter een levensgroot verschil met de eerste situatie. Ik was niet bang. Ik had voldoende zelfvertrouwen om met die situatie om te gaan. De ander voelde dat. Ik wist hem met woorden tot andere gedachten te brengen.  Wat was ik trots op mijzelf! Ik had veel geoefend met weringen, met aanvalstechnieken met veel combinaties van zelfverdedigingstechnieken. Dit leidde tot dat zelfvertrouwen, ik heb echter geen fysieke techniek hoeven gebruiken, terwijl ik wel de situatie controleerde.

 De technieken uit de krijgskunsten kun je ook toepassen in situaties waarin je met woorden bedreigd wordt. Ben je in staat om de ander op assertieve wijze te weren? Kun je ontwijken? Het je geleerd om nee te zeggen of zonder omhaal duidelijk te maken wat je wilt? Durf je aanwezig te zijn? Of wanneer effectief, beheers je de kunst van het niet-zijn? Ben je in staat te analyseren waar de sterke en zwakke kanten van de ander liggen? Lukt het je om van een tegenstander een medestander te maken, dan hoe je niet te vechten. Kun je onderhandelen of feedback geven? Vermijd je confrontaties of durf je ze aan te gaan?

 Allemaal vragen waarop ik in workshops antwoorden geef en je mee laat oefenen.  Deze workshops worden mogelijk gemaakt door mijn affiniteit met de krijgskunst en door mijn ervaring als leiderschapstrainer en trainer persoonlijke effectiviteit.  

Wil je daar meer van weten, neem contact met mij op.